Jdi na obsah Jdi na menu
 


travian

Obrazek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.travian.cz

Travian je online hra pro kterou stačí mít obyčejný prohlížeč. Hraješ s tisíci hráči jako náčelník malé vesnice a vedeš obyvatele ke slavě a vítězství

jednotky -

Legionář (Římané)

Síla útoku Obrana proti pěchotě Obrana proti jezdeckým jednotkám Dřevo Hlína Železo Obilí
40 35 50 120 100 180 40
Rychlost: 6 polí/hod.
Nosnost: 40 suroviny
Výživa: Spotřeba obilí 1
Doba výcviku: doba 0:33:20
Legionář

Legionář je pěší univerzální jednotka Římského impéria. Trénován v mnoha směrech, je užitečný v útoku stejně jako v obraně.

Požadavky:
Kasárny úroveň 1

Pretorián (Římané)

Síla útoku Obrana proti pěchotě Obrana proti jezdeckým jednotkám Dřevo Hlína Železo Obilí
30 65 35 100 130 160 70
Rychlost: 5 polí/hod.
Nosnost: 20 suroviny
Výživa: Spotřeba obilí 1
Doba výcviku: doba 0:36:40
Pretorián

Pretoriáni byli původně trénováni pro osobní ochranu římského Senátu. Proslavili se skvělými schopnostmi v defenzivní taktice.

Méně zdatní jsou v boji s jízdní pěchotou, v němž naopak univerzálně trénovaní legionáři dosahují nejlepších výsledků.

Požadavky:
Akademie úroveň 1, Zbrojnice úroveň 1

Imperián (Římané)

Síla útoku Obrana proti pěchotě Obrana proti jezdeckým jednotkám Dřevo Hlína Železo Obilí
70 40 25 150 160 210 80
Rychlost: 7 polí/hod.
Nosnost: 50 suroviny
Výživa: Spotřeba obilí 1
Doba výcviku: doba 0:40:00
Imperián

Imperián je základní útočnou jednotkou římských legií. Rychlý a silný Imperián je postrachem každého obránce.

Tyto schopnosti mají však i svou cenu: trénování je dlouhé a drahé.

Požadavky:
Akademie úroveň 5, Kovárna úroveň 1

Equites Legáti (Římané)

Síla útoku Obrana proti pěchotě Obrana proti jezdeckým jednotkám Dřevo Hlína Železo Obilí
0 20 10 140 160 20 40
Rychlost: 16 polí/hod.
Nosnost: 0 suroviny
Výživa: Spotřeba obilí 2
Doba výcviku: doba 0:28:20
Equites Legáti

Equites Legáti jsou zvědové římské armády. Jsou výjimečně rychlí a schopní tajně odhalit stav nepřátelské armády, surovin i defenzivních jednotek.

Pokud nejsou v nepřátelské vesnici přítomní žádní zvědové, zůstanou tvoji zvědové neodhaleni.

Požadavky:
Stáje úroveň 1, Akademie úroveň 5

Equites Imperatoris (Římané)

Síla útoku Obrana proti pěchotě Obrana proti jezdeckým jednotkám Dřevo Hlína Železo Obilí
120 65 50 550 440 320 100
Rychlost: 14 polí/hod.
Nosnost: 100 suroviny
Výživa: Spotřeba obilí 3
Doba výcviku: doba 0:55:00
Equites Imperatoris

Equites Imperatoris jsou základní jízdou Římanů. Ne příliš rychlí ale dobře vyzbrojení a obrnění jsou Equites Imperatoris postrachem nepřipravených nepřátel. Je však nutné připomenout, že ustájení koní a ubytování jezdců (spotřeba obilí) není levné!

Požadavky:
Stáje úroveň 5, Akademie úroveň 5

Equites Caesaris (Římané)

Síla útoku Obrana proti pěchotě Obrana proti jezdeckým jednotkám Dřevo Hlína Železo Obilí
180 80 105 550 640 800 180
Rychlost: 10 polí/hod.
Nosnost: 70 suroviny
Výživa: Spotřeba obilí 4
Doba výcviku: doba 1:13:20
Equites Caesaris

Equites Caesaris jsou jednotky těžké jízdy. Jsou velmi dobře vyzbrojení i obrnění, ale jsou pomalejší než Equites Imperatoris a mohou nést menší množství surovin. Jejich schopnosti mají však svou cenu - výživa této jednotky je drahá.

Požadavky:
Stáje úroveň 10, Akademie úroveň 5

Římanské beranidlo (Římané)

Síla útoku Obrana proti pěchotě Obrana proti jezdeckým jednotkám Dřevo Hlína Železo Obilí
60 30 75 900 360 500 70
Rychlost: 4 polí/hod.
Nosnost: 0 suroviny
Výživa: Spotřeba obilí 3
Doba výcviku: doba 1:16:40
Římanské beranidlo

Beranidlo je zbraň, která podporuje útok pěchoty a jízdy. Jeho úkolem je zničit hradby nepřátel a usnadnit tak přístup svým útočníkům.

Samo o sobě nemá schopnost obrany, proto je pro jeho efektivní využití potřeba doprovod vojenských jednotek.

Požadavky:
Akademie úroveň 10, Dílna úroveň 1

Ohnivý katapult (Římané)

Síla útoku Obrana proti pěchotě Obrana proti jezdeckým jednotkám Dřevo Hlína Železo Obilí
75 60 10 950 1350 600 90
Rychlost: 3 polí/hod.
Nosnost: 0 suroviny
Výživa: Spotřeba obilí 6
Doba výcviku: doba 2:30:00
Ohnivý katapult

Ohnivý katapult je vynikající zbraň, pomocí níž bouráte budovy a surovinové doly. Sama o sobě má téměř nulovou schopnost obrany, proto by měla být vždy doprovázena armádou.

Čím vyšší je úroveň Shromaždiště, tím lépe je posádka katapultů trénována. Shromaždiště na úrovni 10 ti umožní zamířit na kteroukoli budovu, s výjimkou Úkrytu.

Požadavky:
Dílna úroveň 10, Akademie úroveň 15

Senátor (Římané)

Síla útoku Obrana proti pěchotě Obrana proti jezdeckým jednotkám Dřevo Hlína Železo Obilí
50 40 30 30750 27200 45000 37500
Rychlost: 4 polí/hod.
Nosnost: 0 suroviny
Výživa: Spotřeba obilí 5
Doba výcviku: doba 25:11:40
Senátor

Senátor je lidem zvolený vůdce. Je to zkušený řečník a ví, jak přesvědčit lid, aby ho následoval. Svou práci ovládá tak dobře, že dokáže dokonce přimět obyvatelstvo nepřátelských vesnic, aby se přidali k tvému národu.

Pokaždé, když promlouvá k obyvatelům vesnice, jejich loajalita se snižuje až nakonec přejdou k tvému lidu.

Požadavky:
Shromaždiště úroveň 10, Akademie úroveň 20

Osadník (Římané)

Síla útoku Obrana proti pěchotě Obrana proti jezdeckým jednotkám Dřevo Hlína Železo Obilí
0 80 80 5800 5300 7200 5500
Rychlost: 5 polí/hod.
Nosnost: 3000 suroviny
Výživa: Spotřeba obilí 1
Doba výcviku: doba 7:28:20
Osadník

Osadník je odvážný a smělý obyvatel tvé vesnice, který je trénován, aby na tvoji počest založil novou vesnici.

Vzhledem k tomu, že založení nové vesnice je poměrně obtížné, je nutné mít tři osadníky, kteří navíc ještě potřebují 750 kusů od každé suroviny.

Požadavky:
Palác úroveň 10 nebo Rezidence úroveň 10

A další bojovníci .

pravidla hry

Tento soubor pravidel je dodatkem k obecným podmínkám které by také měly být konzultovány v případě, že byl nějaký účet zablokován pro porušování pravidel, nebo pokud si někdo chce ověřit co je dovoleno. Obzvláště §7 obecných podmínek je důležitý !

 • §1 Heslo, registrace a vlastnictví
  Každý hráč smí vlastnit a hrát pro server jen jeden účet.
  • §1.1 Registrace
   E-mailová adresa použitá při registraci musí být ve vlastnictví jedné osoby. Osoba vlastnící e-mailovou adresu účtu je považována za majitele účtu nehledě na ostatní (osobní) domluvy.
  • §1.2 Heslo
   Heslo k účtu nesmí být předáno osobám hrajícím na stejném herním světě. Navíc, úmyslné zvolení stejného hesla jako jiný hráč na stejném herním světě je trestné a může být považováno za multiúčtování.

   Nicméně je tolerováno předat heslo hráči z jiného serveru nebo hráči nehrajícímu, za účelem společného hraní jednoho účtu.

   Není možné vymáhat jakékoliv náhrady za škody způsobené osobou, která zná heslo a v takovém případě si Travian Team vyhrazuje právo odmítnout řešit tento problém a/nebo postihnout účet za nelegální sdílení hesla. Dále také na použití nezabezpečeného hesla, které může být snadno získáno nebo uhodnuto se nevztahuje možnost kompenzace v případě škody způsobené na účtu.

   Na člověka který vlastní heslo se váží pravidla Travianu i všeobecné obchodní podmínky.
  • §1.3 Registrace pozvaného hráče
   Registrace přes REF-odkaz slouží jen k pozvání NOVÉHO hráče do hry, nikoliv však k pozvání sebe samotného (nebo hráče již hrajícího Travian) za účelem získání zlatek. Záměrná registrace více účtů pod vlastním REF-odkazem, ať už na jednom, čí vícero serverech (případné následné smazaní tohoto účtu po dosažení 75 (speed 250) obyvatel), bude považována za porušení pravidel.
   Toto porušení bude trestáno odebráním zlatek a udělením vyššího trestu nebo smazáním všech účtů.
 • §2 Zastupování & sdílení PC s jiným uživatelem
  • §2.1 Zastupování
   Každý hráč má právo určit 2 zástupce, kteří mohou spravovat hráčův účet v době jeho nepřítomnosti a hrát ho ve prospěch majitele účtu. Tato funkce nesmí být použita (ani zkoušena) na dosažení stavu online 24 denně, 7 dní v týdnu.

   Permanentní zastupování účtu na déle než 2 týdny nepřítomnosti majitele není povolené. Jakákoliv předvídaná absence delší než 2 týdny musí být nahlášena multihunterovi před odjezdem majitelem účtu.

   Neexistuje možnost vymáhaní úhrad za škody způsobené zástupcem. Každý hráč je odpovědný za své zástupce a v případě, že ostatní hráči byli např. uraženi, majitel účtu, jeho zástupce nebo oba mohou být potrestáni.

   Předání hesla účtu, který má být zastupován je nepřípustné (VOP §7 II.)
  • §2.2 Sdílení PC s jiným uživatelem
   Pokud jsou 2 a více hráčů užívajících stejný počítač, všechny tyto účty musí být vyjmenovány v profilu v kolonce "společné používání PC". Porušení tohoto pravidla je trestné.

   Použití stejné sítě není kvalifikováno jako "sdílené užívání PC".

   Hráči používající stejný počítač, kteří chtějí používat účet toho druhého musí použít funkci zástupce (čtěte §3.2 pro detaily o povoleném posílaní surovin).
 • §3 Posílání surovin
  Každý účet musí být hrán pro svůj vlastní prospěch a nesmí sloužit pouze jako podpora pro jiný existující účet. Být vydírán k posílání surovin přesahujících hodinovou produkci popsanou níže, není kvalifikováno jako účtu prospěšné.
  • §3.1 Obecně
   Během 24 hodin nesmí počet prodělaných surovin při obchodování na tržišti (nebo jednostranný přesun) přesáhnout jednohodinovou produkci (jednohodinovou produkcí se myslí součet všech produkcí všech vesnic bez odečtení nákladů na vojáky). Prodělané suroviny znamenají rozdíl mezi příchozími a odchozími surovinami.

   V případě obchodu s více hráči musí být výše zmiňované množství surovin rozděleno mezi tyto hráče. Velikost postižených účtů nehraje roli.

   V případě, že obránce potřebuje dodatečné obilí na uživení cizích vojáků, může hráč zásobit svoje vlastní vojáky rozumným množstvím obilí. Obilí na uživení vojáků na dalších 24 hodin je maximální dovolené množství.
  • §3.2 Zastupování & sdílené užívání PC
   Jednostranný přesun surovin hráčům uvedeným jako společní uživatelé PC je nepřípustné.
   To samé platí pro zástupce, nehledě na směru posílání surovin.

   Suroviny mohou být pouze vyměněny v poměru 1:1 (výměna surovin musí být uskutečněna do 48 hodin). Obilí je výjimka v případě obranných situací. Může být zasláno na živení vlastních vojáků, pokud je potřeba zaslat dodatečné množství na jejich výživu. Tyto přesuny mohou být pouze vzácné výjimky a musí přestat po 3 dnech (počínaje první dodávkou jako dnem 1).

   Hráč musí počkat 48 hodin po posledním přijatém / odeslaném jednostranném přesunu surovin při spojení jeden druhého pomocí sdílení PC / zastupování.
   Navíc pak musí hráč počkat 48 hodin na obnovení jednostranného přesunu po zrušení výše jmenovaných spojení.
  • §3.3 Divy Světa
   Výjimka ve výše zmiňovaných pravidlech je pro stavitele Divu Světa, kdo se účastní "závodu na dosažení 100. úrovně Divu Světa". Stavitelé ani účty, které přímo zásobují stavitele, nejsou omezeni limitem na posílání surovin staviteli.
 • §4 Přátelské útoky
  Je trestné vědomě nechat ostatní hráče krást suroviny, pokud z toho vlastní účet nemá prospěch. Toto platí pro vaše vesnice i vesnice hráčů, které zastupujete. Být vydírán k přátelskému útoku při přebírání vesnice není považováno za účtu prospěšné. Všichni účastníci útoku(ů) mohou být potrestáni.

  Suroviny, které byly poslány do vesnice pouze za účelem jejich ukradení jiným hráčem jsou považovány za suroviny poslané přes tržiště (§2.1, §3). Toto pravidlo neplatí pro útoky v rámci vlastních vesnic.

  Útoky mezi účty, které jsou spojeny zastupováním nebo sdílením PC nejsou tolerovány! Toto pravidlo také platí pro účty ve stejné alianci.
  • §4.1 Přebírání vesnic
   Je nepřípustné:
   • dobýt vesnici hráči, kterému jste dělal zástupce dokud neuplynou alespoň 2 týdny od zrušení zastupování.
   • dobýt vesnici hráči, který vám dělal zástupce dokud neuplynou alespoň 2 týdny od zrušení zastupování.
   • dobýt vesnici hráčům, kteří byli zapsáni jako uživatelé stejného PC, dokud neuplynou alespoň 2 týdny od zrušení užívání stejného PC.
   • dobýt vesnici bývalému aliančníkovi, dokud neuplynou alespoň 2 dny od jeho/její opuštění aliance.
   • dobýt vesnici svému spoluhráči, popř. hráči ze spojenecké aliance.
   Neuspěšný pokus o porušeni tohoto pravidla může byt také potrestán.
   Toto pravidlo se nevztahuje na oázy.
 • §5 Používání pomocných programů
  Používání skriptů a robotů, které automatizují činnosti (jako stavění nebo posílání jednotek) či mění hrací plochu (například Greasemonkeyskripty), je zakázáno. Travian se smí hrát jen v obvyklém internetovém prohlížeči. Dále jsou zakázané všechny skripty a programy, které server silně zatěžují.
 • §6 Programové chyby ve hře
  Programové chyby (také nazývány bugy) musí být okamžitě nahlášeny administrátorovi a nesmí se používat ke zvýhodňování účtu. Porušení může vést k potrestání hráče.
 • §7 Peněžní převody
  Jakékoliv prodeje nebo nákupy týkající se skutečných peněz nebo zlatek ohledně nákupu účtů, jednotek, vesnic nebo surovin je trestné. Navíc hráč nesmí provést žádnou činnost ve hře, za kterou dostane nebo nabídne peníze. Prodej účtu je ilegální.
 • §8 Etika
  Každý člověk musí dbát na slušné chování. Multihunteři mohou změnit nevhodné názvy vesnic či účtů bez jakéhokoliv upozornění.
  1. Následující chování je trestné a platí pro všechny popisky, jména účtů, aliancí, vesnic nebo zpráv:
   Urážky, sexuální, rasistické nebo jiné nadávky; zneucťováni jakéhokoliv náboženství, rasy, národa, pohlaví, věkové skupiny nebo sexuální orientace.

   Posílání nebo propagování jakéhokoliv materiálu, který není vhodný pro nezletilé nebo porušování jakéhokoliv místního, oblastního, národního nebo mezinárodního zákona či nařízení, zahrnující sexuální, nelegální nebo obscénní fotky, materiály nebo odkazy.

   Vydírání hráčů způsobem, který porušuje jakékoliv pravidlo Travianu, resp. obecné podmínky.

   Veřejné zobrazování výpisů z boje bez souhlasu obou zúčastněných hráčů.
  2. Profily nesmí obsahovat jakékoliv materiály odporující původnímu směru Travianu.
  3. Vydávání se za oficiální pozice, zahrnující (ale neomezující se pouze na tyto funkce) administrátory, multihuntery nebo supportéry je ve všech směrech nelegální.
  4. Jakákoliv reklama, která nebyla dovolena Travian Teamem, je nepřípustná.
 • §9 Tresty
  Pokud je porušeno jakékoliv herní pravidlo, Multihunteři (pokud je potřeba, tak administrátoři) rozhodnou o vhodném trestu.

  Možné tresty zahrnují (ale neomezují se na):
  • (částečné) snížení populace (snížením levelů budov a surovinových polí),
  • vymazání vesnic,
  • částečné nebo úplné vyprázdnění skladů/sýpek,
  • částečné nebo kompletní vymazání jednotek,
  • zrušení účasti v alianci nebo aliance samotné,
  • vymazání účtu nebo dočasné znemožnění přístupu do herního účtu.
  • §9.1 Náhrady
   Suroviny, budovy, vesnice nebo jednotky zničené během doby zastavení účtu nebudou Travian Teamem nahrazeny
  • §9.2 Zlaté/Plus
   1. žádný hráč nemá nárok žádat náhradu pěnez nebo zlatých za plus účet v době pozastavení účtu.
   2. V případě porušení pravidel se bude s uživatelem plus účtu jednat stejně jako s jakýmkoliv jiným hráčem a to po dobu řešení přestupku i po dobu následného trestu
  • §9.3 Obhajoba
   Hráči mohou mluvit s multihunterem nebo administrátorem, kteří mu zablokovali účet přes IGM (zpráva přes travian) nebo e-mailem. Blokace, tresty nebo výmazy nesmí být řešeny na veřejnosti (např. fórum, IRC apod.).

   Dále také Travian Team nepředá žádné informace jinému hráči, než majiteli účtu. Další obhajoby musí být psány v českém nebo slovenském jazyce, pokud si multihunter nebo administrator výslovně nepožádají o použití jiného jazyka
  • §9.4 Speciální nařízení
   Na travian speed světech mohou být očividní hráči s více účty vymazáni okamžitě, bez jakékoliv diskuze nebo blokováni a nelegální posílání surovin (§3) může být okamžitě potrestáno bez blokování nebo diskuze.

   Dále toto pravidlo může být aplikováno na běžných světech do dvou týdnů od zahájení světa a na účty pod 100 obyvatel i po těchto 2 týdnech.
 • §10 Nelegální přihlašování
  Není dovoleno získávat přístup do cizího účtu nelegálním způsobem. Porušení tohoto pravidla může vést k vyloučení ze hry. Travian Team se vás NIKDY nebude ptát na heslo !!
 • §11 Podněcování a spolupráce
  Je zakázané nutit hráče ke smazání, předání, nastavení zastupování nebo sdílení účtu. Navádění, manipulování, povzbuzování, spolupracování nebo slučování s ostatními hráči k porušování pravidel Travianu (například nadměrné posílání surovin) je nepřípustné.
 • §12 Mazání účtu
  Všechny tato pravidla platí i pro hráče, kteří svůj účet hodlají smazat nebo už mažou, bez výjimky.
 • §13 Změna pravidel
  Travian Team si vyhrazuje právo změnit pravidla kdykoliv to uzná za vhodné.
 • §14 Dočasně platná položka
  Jestliže jedno z těchto pravidel přestane být platným, zůstává zbytek pravidel nedotčen a jsou i nadále platná. Administrátor je povinen neplatná pravidla nahradit platnými, která nahradí neplatná pravidla právně přípustným způsobem. Tato vstoupí v platnost bez prodlení a budou použita v aktuálních případech. Toto také platí pro případné nedostatky v pravidlech. V případě takového nedostatku se administrátoři zavazují k tomu, že ho odstraní stejným způsobem, jak by to konali při určení nového pravidla, a tak, aby byl zachován smysl a účel pravidel.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

07776825104

(mama, 13. 2. 2013 17:38)

ta co delas